Polska Grupa Biogazowa (PGB) planuje uruchomienie kolejnej biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1 MWe oraz mocy cieplnej 1,1 MWt. Inwestycja zostanie zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 8,7 mln zł. 26 września 2018 roku spółka
z Polskiej Grupy Biogazowej podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem umowy jest budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Falknowo, gmina Susz, powiat iławski. – To już drugi projekt w województwie warmińsko-pomorskim, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych. W czerwcu tego roku zawarliśmy podobną umowę na postawienie biogazowni rolniczej w sąsiedniej gminie Zalewo, w miejscowości Kupin, także w powiecie iławskim – powiedział Jan Pajek, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. Całkowita wartość inwestycji wynosi 18,3 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 8,7 mln zł. Zostało ono przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.5 – „Wysokosprawne wytwarzanie energii”. Biogazownia o mocy jednego megawata wymaga dostarczenia każdego dnia blisko 100 ton substratu, który w procesie fermentacji beztlenowej przetwarzany jest na biogaz. Substratem są zielonki z roślin, głównie z kukurydzy i z traw, kontraktowane bezpośrednio u lokalnych rolników. Biogazownia odbiera także produkty uboczne z przetwórni owocowo-warzywnych oraz odpady z produkcji zwierzęcej, jak gnojowica czy obornik.
– Nie doszłoby do podpisania tej umowy, gdyby nie otwartość na nowoczesne technologie ze strony lokalnych władz samorządowych, które rozumieją, że biogazownia rolnicza jest źródłem prądu i ciepła niezwykle ważnym dla lokalnej społeczności. Przykładowo, zlokalizowany w pobliżu zakład meblarski mógłby korzystać z ciepła wytwarzanego z biogazu do suszenia swoich surowców. W pobliżu biogazowni mogłaby powstać także suszarnia spożywcza. Ale równie dobrze mogłaby to być chłodnia na produkty rolnicze korzystająca
z tańszego prądu.
Dzięki tańszej energii swoją konkurencyjność może zwiększyć informatyczne centrum przetwarzania danych. Wobec nadchodzących podwyżek cen prądu będzie to coraz atrakcyjniejsze rozwiązanie – dodaje Jan Pajek. Polska Grupa Biogazowa dysponuje jak dotąd siedmioma biogazowniami rolniczymi. Są one lokalnym dostawcą prądu i ciepła, ale też ważnym odbiorcą biomasy (substratu) pochodzenia rolniczego. W czerwcu 2018 roku PGB otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 7,7 mln zł na budowę kolejnej biogazowni rolniczej. Instalacja o mocy 1 MWe (megawat mocy elektrycznej) oraz mocy 1,1 MWt (megawat mocy cieplnej) powstanie w miejscowości Kupin, gmina Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie. Polska Grupa Biogazowa (PGB) istnieje od 2007 roku Składa się z 26 spółek prowadzących działalność w zakresie m.in.: wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii, bilansowania handlowo-technicznego, inwestycji w budowę źródeł odnawialnych, serwisu i eksploatacji źródeł wytwórczych, badań i rozwoju. W lipcu 2017 roku PGB Dystrybucja uzyskała status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i rozpoczęła świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here