Współpraca z wytwórcami OZE

Proponujemy wytwórcom energii odnawialnej OZE, skorzystanie z oferty Polskiej Grupy Biogazowej w zakresie

  • obrotu energią,
  • obrotu gwarancjami pochodzenia,
  • usługi operatora rynku: Operator Handlowy (OH) i Operator Handlowo – Techniczny (OHT),usługi pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB),
  • prognozowania produkcji energii elektrycznej farm wiatrowych.

Usługa pełnienia funkcji Operatora Rynku typu Operator Handlowy (OH) oraz Operator Handlowo-Techniczny (OHT)

Usługę OH i OHT kierujemy do wszystkich Uczestników Rynku Bilansującego w Polsce, zobowiązanych do administrowania i zarządzania swoimi Jednostkami Grafikowymi w ramach Rynku Bilansującego. Posiadamy autorski, nowoczesny, stale monitorowany, wysokowydajny i stabilnie działający system informatyczny WIRE/UR, połączony z systemem centralnym WIRE Operatora Systemu Przesyłowego z wykorzystaniem dedykowanego łącza oraz dodatkowo, na wypadek awarii systemu głównego, dostęp do systemu WIRE/RP. Jest to gwarancja, że zgłoszenia przez nas wysyłane, zawsze dojdą na czas do OSP. Posiadamy doświadczony zespół operatorów, dlatego powierzenie nam pełnienia funkcji OH/OHT jest pewne i bezpieczne dla każdego Uczestnika Rynku Bilansującego.

Dzięki skorzystaniu z naszej usługi Klient

  • nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem, instalacją i późniejszą eksploatacją systemu informatycznego WIRE,
  • zatrudniać wykwalifikowanych operatorów, pracujących 365 dni w roku, przygotowujących i przesyłających do OSP grafiki dostaw energii elektrycznej,
  • ma stały dostęp do wszelkich raportów rozliczeniowych pochodzących z Rynku Bilansującego oraz do swoich zgłoszeń z dowolnego miejsca na świecie,
  • może przygotować swoje zgłoszenia z wyprzedzeniem czasowym i mieć pewność, że w odpowiednim momencie dokumenty zostaną przekazane do OSP.