ZARZĄD PGB

Jan Pajek

p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwent WAT Wydział Elektromechaniczny, UW Wydział Prawa i Administracji, Głównej Szkoły Handlowej Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Politechniki Warszawskiej Zarządzanie w budownictwie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządach spółek i radach nadzorczych, umiejętność zarządzania dużymi zespołami ludzkimi oraz doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania w administracji i budownictwie.   Z grupą PGB S.A. związany od 2016r. jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. odpowiedzialny za eksploatację i realizację inwestycji. Od 2017 r. pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.