ZARZĄD PGB

Jan Pajek

p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwent WAT Wydział Elektromechaniczny, UW Wydział Prawa i Administracji, Głównej Szkoły Handlowej Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Politechniki Warszawskiej Zarządzanie w budownictwie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządach spółek i radach nadzorczych, umiejętność zarządzania dużymi zespołami ludzkimi oraz doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania w administracji i budownictwie.   Z grupą PGB S.A. związany od 2016r. jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. odpowiedzialny za eksploatację i realizację inwestycji. Od 2017 r. pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Bogusia Igielska

Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej, w szczególności energetyki wiatrowej. Posiada bogatą wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego oraz zasad funkcjonowania polskiego rynku energetycznego, oraz uczestniczyła w realizacji największych projektów wiatrowych w Polsce.   Z grupą PGB S.A. związana od 2016r. jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. odpowiedzialna za rozwój projektów inwestycyjnych.