RADA NADZORCZA

Henryk Majchrzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Śląskiej. Ukończył studia menedżerskie MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem energetycznym, gdzie zdobył szerokie doświadczenie w obszarach: wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. Pracę zaczynał w Elektrowni Bełchatów. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Technicznego ds. eksploatacji, w 2004 r. - Członkiem Zarządu, Dyrektorem Technicznym, a w 2005 r. objął funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego BOT Elektrownia Opole. Od 2008 r. Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka. Następnie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Inwestycji i wytwarzania w PGE. W latach 2009-2010 Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. W lipcu 2010 r. został Członkiem Zarządu PSE Operator, a następnie Prezesem Zarządu tej firmy. Od 2016 r. zawodowo związany z podmiotami sektora energetyki odnawialnej. Od 2007 r. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie. Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Krystian Stachowiak

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył studia menedżerskie MBA oraz studium doktoranckie nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną. W latach 1991 -2003 r. Dyrektor Oddziału MCX w Szczecinie. Pracując przez ponad dwadzieścia pięć lat na stanowiskach kierowniczych i zarządczych zarówno w podmiotach działających w branży teleinformatycznej oraz przede wszystkim w branży energetyki odnawialnej, posiada szerokie kompetencje w zakresie tworzenia i wdrażania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, budowy grup kapitałowych, w tym w strukturach międzynarodowych oraz zarządzania grupami kapitałowymi. Współzałożyciel Towarzystwa Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI – obecnie Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej i Rozproszonej. Deweloper największych farm wiatrowych w Polsce oraz współzałożyciel Polskiej Grupy Biogazowej. Od 1999 r. Prezes Zarządu Energia -Eco Sp. z o.o. oraz od 2001 r. Prezes Zarządu EEZ Sp. z o.o. oraz Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Posiada doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek poprzez zasiadanie w radach nadzorczych w spółkach energetycznych.

Tomasz Podgajniak

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-2003 Wiceprezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. W latach 2003-2005 Podsekretarz Stanu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny za m in. za funkcjonowanie systemu programowania i współfinansowania inwestycji środowiskowych oraz za procesy legislacyjne. W 2005 r objął stanowisko Ministra Środowiska w rządzie Premiera prof. Marka Belki. Od 2011 r. Prezes Zarządu Enerco Sp. o.o. odpowiedzialny za realizację dużych projektów w dziedzinie energetyki odnawialnej (parki wiatrowe i biogazownie). Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji: raportów, opracowań analitycznych i poradników z zakresu ocen jakości w Polsce, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, porównawczej analizy ryzyka, praktycznych metod realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, stosowania nowoczesnych instrumentów programowania i planowania, włączając w to systemy zarządzania środowiskowego.