NASZE BIOGAZOWNIE

Złocieniec

Złocieniec

Biogazownia Złocieniec zbudowana w 2015 r., działa w oparciu o biogaz wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego. Wytwarzany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Elektrociepłownia na biogaz zlokalizowana jest na terenie przemysłowym miasta Złocieniec, w województwie zachodniopomorskim. Parametry powstającego ciepła dają szerokie możliwości jego wykorzystania oraz przesyłania do okolicznych odbiorców.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,058 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 095 MWh
Produkcja ciepła - 8 103 MWhth (29 171 GJ)

Darskowo

Darskowo

Biogazownia Darskowo zbudowana w 2015 r., działa w oparciu o biogaz wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego. Wytwarzany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Elektrociepłownia na biogaz zlokalizowania jest w miejscowości Darskowo, na terenie powiatu drawskiego, w województwie zachodniopomorskim. Zastosowana w biogazowni rolniczej technologia, gwarantuje najwyższą sprawność i efektywność w zakresie wytwarzania biogazu i energii elektrycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie biogazowni znajduje się wiele terenów zielonych, pól uprawnych, z których zielonki mogą być wykorzystane w procesie technologicznym biogazowni. Do wytwarzania biogazu mogą być również wykorzystane obornik i gnojowica, pochodzące z okolicznych gospodarstw, zajmujących się między innymi hodowlą zwierząt.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,058 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 095 MWh
Produkcja ciepła - 8 103 MWhth (29 171 GJ)

Tończa

Tończa

Budowa biogazowni Tończa została ukończona w 2015 r. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Tończa, znajdującej się we wschodniej części województwa mazowieckiego, powiecie węgrowskim, w gminie Liw. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego (kiszonki roślin energetycznych, kukurydzy, trawy oraz odchodów zwierzęcych) produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,110 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 348 MWh
Produkcja ciepła - 8 357 MWhth (30 085 GJ)

Krzywa

Krzywa

Budowa biogazowni Krzywa została ukończona w 2015 r. Elektrownia na biogaz zlokalizowania jest województwie podlaskim, w miejscowości Krzywa, w odległości ok. 15 km od Bielska Podlaskiego, w kierunku na Hajnówkę. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,110 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 348 MWh
Produkcja ciepła - 8 357 MWhth (30 085 GJ)

Dzierżki

Dzierżki

Budowa biogazowni Dzierżki została ukończona w 2015 r. Instalacja znajduje się w pobliżu miejscowości Dzierżki, gminie Poświętne, w województwie podlaskim. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,110 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 348 MWh
Produkcja ciepła - 8 357 MWhth (30 085 GJ)

Gorajec

Gorajec

Budowa biogazowni Gorajec została ukończona w 2015 r. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gorajec, gminie Cieszanów, na terenie rolnego powiatu Lubaczów, przy granicy województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowe technologie oraz pojawiające się rozwiązania, zapewniają wysoką wydajność instalacji biogazowej, dając znakomite warunki do stworzenia lokalnego systemu energetycznego. Rozproszone źródła energii gwarantują lokalne bezpieczeństwo energetyczne dla regionu. W sąsiedztwie elektrowni znajdują się grunty rolne, przeznaczone głównie do uprawy kukurydzy. Stanowi to potencjał w pozyskaniu substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,110 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 348 MWh
Produkcja ciepła - 8 357 MWhth (30 085 GJ)

Stary Kornin

Stary Kornin

Budowa biogazowni Stary Kornin została ukończona w 2015 r. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stary Kornin, położonej w gminie Dubicze Cerkiewne. W biogazowni, w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego, produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowe technologie oraz pojawiające się rozwiązania zapewniają wysoką wydajność instalacji biogazowej, dając znakomite warunki do stworzenia lokalnego systemu energetycznego. Rozproszone źródła energii gwarantują bezpieczeństwo energetyczne dla regionu.
Moc elektryczna - 0,999 MWe
Moc cieplna - 1,110 MWt
Produkcja energii elektrycznej - 8 348 MWh
Produkcja ciepła - 8 357 MWhth (30 085 GJ)