KONTAKT

Budowa i eksploatacja biogazowni

Łukasz Rola tel.: +48 22 548 49 03,
e-mail: lukasz.rola@pgbiogaz.pl

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej

Mateusz Małyszczyk tel.: +48 22 548 48 29,
e-mail: mateusz.malyszczyk@pgbiogaz.pl

Współpraca z wytwórcami OZE

Mateusz Małyszczyk tel.: +48 22 548 48 29,
e-mail: mateusz.małyszczyk@pgbiogaz.pl

Odbiór biomasy

Łukasz Dudziak tel. +48 601 951 228,
e-mail: lukasz.dudziak@pgbiogaz.pl

Sprzedaż biomasy i nawozów organicznych

Łukasz Dudziak tel. +48 601 951 228,
e-mail: lukasz.dudziak@pgbiogaz.pl

Badania i rozwój
Suszenie drewna

Patryk Stasiak tel.+48 22 548 49 06,
e-mail: patryk.stasiak@pgbopgaz.pl

Dane rejestrowe

Nr KRS 0000479209,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
REGON: 146892650
NIP: 521-36-56-247
Wysokość kapitału zakładowego: 40 000 000,00 zł