DOKUMENTY DO POBRANIA

25.03.2020 – Opublikowanie informacji sporządzonej zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

09.01.2020 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

30.10.2019 – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.67.2019.MTo1 dnia 14 października 2019 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne PGB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku. Informacja została sporządzona na podstawie Art. 9c ust. 3 pkt. 9a ppkt. f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

10.10.2019 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.09.2019 r.

10.07.2019 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

10.04.2019 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2019 r.

29.03.2019 – Opublikowanie informacji sporządzonej zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

01.03.2019 – Zmiana Taryfy PGB Dystrybucja – zmiana w zakresie stawki opłaty OZE, opłaty przejściowej oraz stawki opłaty kogeneracyjnej (decyzja OŁO.4211.8.2019.BG)

03.01.2019 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.12.2018 r

20.12.2018 – Taryfa PGB Dystrybucja obowiązująca od 3 stycznia 2019 r. (zatwierdzona decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4211.8.2018.BG)

02.11.2018 – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (nr DRE.WOSE.7128.118.2.2018.MDę) o zatwierdzeniu wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14.04.2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dot. wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

26.10.2018 – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.492.30.98.2018.MKo (link do dokumentu) z dnia 26 października 2018 r., wydaną na podstawie art. 40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.), przedsiębiorstwo energetyczne PGB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wyznaczone do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019roku. Informacja została sporządzona na podstawie Art. 9c ust. 3 pkt. 9a ppkt. f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)

10.10.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.09.2018 r

10.07.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2018 r

15.05.2018 – Opublikowanie informacji sporządzonej zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami).

10.04.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2018 r

31.01.2018  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (nr DRE.WOSE.4111.2.18.15.2017.2018.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (nr Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

31.01.2018  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję uzupełniającą wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.15.12.2017.2018.BT)

10.01.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

23.10.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję uzupełniającą wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.15.7.2017.BT)

20.10.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (nr DRE.WOSE.4111.2.18.10.2017.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (nr Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

10.10.2017 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

13.07.2017 – Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

13.07.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT)

12.07.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję udzielającą Spółce PGB Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)