CO NOWEGO?

PGB zdobywa 70% puli w aukcji na nowe projekty OZE

Polska Grupa Biogazowa wygrała aukcję na nowe źródła energii odnawialnej przeprowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Będzie realizować blisko 20 projektów, na które zostanie przeznaczone prawie 70% środków udostępnionych w aukcyjnej puli.

W aukcji mogli wziąć udział inwestorzy planujący generację energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych o mocy zainstalowanej poniżej jednego megawata.

Obecnie w systemie aukcyjnym działa siedem biogazowni rolniczych PGB o mocy blisko 1 MW każda. Dzięki projektom wybranym w aukcji rozstrzygniętej 23 listopada 2018 roku Polska Grupa Biogazowa zostanie absolutnym liderem polskiego rynku biogazowni rolniczych.

– Aby w pełni wykorzystać 15-letni okres wsparcia, nowe biogazownie muszą zacząć działać przed końcem 2020 roku. Jest to realny termin dzięki naszej autorskiej technologii, która została oparta na mobilnych, kontenerowych komponentach i którą udoskonaliśmy w trakcie realizacji pierwszych siedmiu instalacji – mówi Bogusia Igielska, Wiceprezes Zarządu PGB.

PGB ma przygotowanych wiele innych projektów, których realizacja uzależniona jest od terminów przeprowadzania aukcji w 2019 roku. Wszystkie o mocy poniżej 1 MW i – podobnie jak projekty, które wygrały tegoroczną aukcję – będą realizowane w oparciu o własną technologię PGB.

W Falknowie, gmina Susz, powstanie biogazownia rolnicza

Polska Grupa Biogazowa (PGB) planuje uruchomienie kolejnej biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1 MWe oraz mocy cieplnej 1,1 MWt. Inwestycja zostanie zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 8,7 mln zł. 26 września 2018 roku spółka
z Polskiej Grupy Biogazowej podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem umowy jest budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Falknowo, gmina Susz, powiat iławski. – To już drugi projekt w województwie warmińsko-pomorskim, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych. W czerwcu tego roku zawarliśmy podobną umowę na postawienie biogazowni rolniczej w sąsiedniej gminie Zalewo, w miejscowości Kupin, także w powiecie iławskim – powiedział Jan Pajek, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. Całkowita wartość inwestycji wynosi 18,3 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 8,7 mln zł. Zostało ono przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.5 – „Wysokosprawne wytwarzanie energii”. Biogazownia o mocy jednego megawata wymaga dostarczenia każdego dnia blisko 100 ton substratu, który w procesie fermentacji beztlenowej przetwarzany jest na biogaz. Substratem są zielonki z roślin, głównie z kukurydzy i z traw, kontraktowane bezpośrednio u lokalnych rolników. Biogazownia odbiera także produkty uboczne z przetwórni owocowo-warzywnych oraz odpady z produkcji zwierzęcej, jak gnojowica czy obornik.
– Nie doszłoby do podpisania tej umowy, gdyby nie otwartość na nowoczesne technologie ze strony lokalnych władz samorządowych, które rozumieją, że biogazownia rolnicza jest źródłem prądu i ciepła niezwykle ważnym dla lokalnej społeczności. Przykładowo, zlokalizowany w pobliżu zakład meblarski mógłby korzystać z ciepła wytwarzanego z biogazu do suszenia swoich surowców. W pobliżu biogazowni mogłaby powstać także suszarnia spożywcza. Ale równie dobrze mogłaby to być chłodnia na produkty rolnicze korzystająca
z tańszego prądu.
Dzięki tańszej energii swoją konkurencyjność może zwiększyć informatyczne centrum przetwarzania danych. Wobec nadchodzących podwyżek cen prądu będzie to coraz atrakcyjniejsze rozwiązanie – dodaje Jan Pajek. Polska Grupa Biogazowa dysponuje jak dotąd siedmioma biogazowniami rolniczymi. Są one lokalnym dostawcą prądu i ciepła, ale też ważnym odbiorcą biomasy (substratu) pochodzenia rolniczego. W czerwcu 2018 roku PGB otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 7,7 mln zł na budowę kolejnej biogazowni rolniczej. Instalacja o mocy 1 MWe (megawat mocy elektrycznej) oraz mocy 1,1 MWt (megawat mocy cieplnej) powstanie w miejscowości Kupin, gmina Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie. Polska Grupa Biogazowa (PGB) istnieje od 2007 roku Składa się z 26 spółek prowadzących działalność w zakresie m.in.: wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii, bilansowania handlowo-technicznego, inwestycji w budowę źródeł odnawialnych, serwisu i eksploatacji źródeł wytwórczych, badań i rozwoju. W lipcu 2017 roku PGB Dystrybucja uzyskała status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i rozpoczęła świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.