CO NOWEGO?

 

Rozwiń swój startup! MIT czeka

Rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, adresowanego do startupów z Polski oraz czternastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology.

Celem programu jest wsparcie najbardziej innowacyjnych startupów naukowo-technologicznych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami dużych przedsiębiorstw z branży finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej oraz life science, a także doświadczeniem mentorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w biznesie międzynarodowym.

Polska Grupa Biogazowa, w ramach grupy MCX będącej jednym z dwóch głównych partnerów Programu, będzie współpracować ze startupami w ramach ścieżki branży energetycznej.

 

Startupy!!
Rozwińcie swój biznes z firmą MCX.

Zapraszamy na WarmUp do MITEFCEE, gdzie będziecie mieli okazję poznać naszych ekspertów i porozmawiać z nimi o potencjale Waszych technologii.

Pamiętajcie, aby się zarejestrować:

➡️06.02 Wrocław http://bit.ly/WarmUpWroclaw
➡️07.02 Gdynia http://bit.ly/WarmUpGdynia
➡️13.02 Warszawa http://bit.ly/WarmUpWarsaw

Aplikuj do programu MIT Enterprise Forum CEE do 3 marca 2019 r. i zyskaj:

👉 Wsparcie czołowych polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw
👉 Dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie nawet do 200 000 złotych
👉 Możliwość udziału w tygodniowym Bootcampie w Bostonie, wypełnionym warsztatami oraz spotkaniami biznesowymi
👉 Możliwość globalnego networkingu oraz szansę na prezentację swoich rozwiązań przed inwestorami z USA
👉 Dostęp do przynajmniej dwóch mentorów, którzy osiągnęli spektakularne sukcesy w biznesie międzynarodowym
👉 Szansę na implementację swoich rozwiązań w dużych przedsiębiorstwach oraz pozyskanie referencyjnych klientów
👉 Dofinansowanie na indywidualne usługi doradcze z zakresu prawa,  ochrony patentowej, sprzedaży, HR i teambuildingu w kwocie do 50 tysięcy złotych
👉 Wiedzę zdobytą podczas pięciu weekendowych sesji warsztatowych i dwudniowej Akademii Pitchu

Regulamin programu, formularz aplikacyjny oraz kalendarz spotkań informacyjnych dostępny jest  na stronie www.mitefcee.org

 

Biogazownia w każdej gminie! Energetyczno-ekologiczny pomysł dla nowych samorządów.

Co się dzieje z odpadami organicznymi w naszej gminie, w naszym mieście? Czy jest szansa by trafiły do biogazowni, gdzie wytwarza się z nich ciepło lub prąd? Warto o to pytać nowo wybranych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Biogazownia rolnicza to lokalne źródło zielonej energii, które pozwala wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. To, co dla jednych jest odpadem, dla innych jest surowcem, z którego w procesie fermentacji beztlenowej można wyprodukować biogaz. A ten staje się paliwem do generacji prądu i ciepła.

Biogaz wytwarza się z zielonek, głównie z kukurydzy i traw, które są kontraktowane bezpośrednio u lokalnych rolników. W biogazowni rolniczej przetwarzane są również produkty uboczne z sektora rolno-spożywczego oraz odpady z produkcji zwierzęcej, jak gnojowica czy obornik. Biogazownia o mocy zainstalowanej jednego megawata zużywa nawet 100 ton surowca (nazywanego substratem) dziennie.

Zakłady produkcyjno-usługowe zlokalizowane w pobliżu biogazowni mogą zwiększać swoją konkurencyjność poprzez możliwość skorzystania z tańszego prądu i ciepła. Biogazownia może stać się zalążkiem lokalnego klastra energetyczno-usługowego nawet w niewielkiej gminie rolniczej. Warto zaproponować ten pomysł do realizacji przez samorządy w ciągu nadchodzącej 5-letniej kadencji.