Aktualności

Wizyta Europarlamentarzystów w biogazowni w Tończy

6 Lis 2017

W dniu 19 września 2017 r. wizytę w biogazowni PGB w Tończy złożyli Posłowie Parlamentu Europejskiego reprezentujący Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

W trakcie wizyty Goście zostali oprowadzeni po terenie biogazowni, gdzie szczegółowo przedstawiono im zasady funkcjonowania instalacji.

Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów odnośnie kondycji rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności obecnej oraz przyszłej sytuacji rynku biogazu w Polsce.