Aktualności

Usługi bilansowania handlowego dla producentów energii z OZE

3 Wrz 2015

Producenci energii ze źródeł odnawialnych zwykle sprzedają wytworzoną energię do sprzedawcy z urzędu, płacąc jednocześnie za usługę bilansowania handlowego. Czy można sprzedawać energię nie tylko do sprzedawcy z urzędu? Czy można ograniczyć koszty związane z bilansowaniem handlowym? Czy można zarabiać więcej, sprzedając wytworzoną przez siebie energię na rynku?

PGB Dystrybucja znając doskonale specyfikę rynku energii, przygotowała ofertę dla wytwórców energii z OZE.

Usługa bilansowania handlowego

Powierzając nam pełnienie funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB), wytwórca:

 • ogranicza w znacznym stopniu koszty związane z bilansowaniem handlowym,
 • może nadal sprzedawać energię do swojego dotychczasowego odbiorcy, na rynku giełdowym lub sprzedawać ją w formule TPA,
 • nie musi posiadać kosztownego, specjalistycznego systemu informatycznego WIRE,
 • może ograniczyć koszty związane z obsługą operatorską i informatyczną zaawansowanych systemów informatycznych rynku energii,
 • nie musi wnosić wymaganego przez OSP na Rynku Bilansującym zabezpieczenia, w wysokości minimum 0,5 mln. zł,
 • otrzyma dostęp do systemu informatycznego, ułatwiającego realizację rozliczeń z POB,
 • otrzyma dostęp do systemu informatycznego udostępniającego w jednym miejscu dane pomiarowe związane z wielkością swojej produkcji, zużyciem oraz zużyciem swoich odbiorców zlokalizowanych w całej Polsce,
 • może liczyć na codzienne wsparcie i konsultacje naszych doświadczonych operatorów i opiekunów Klienta.

 

PGB Dystrybucja może świadczyć wytwórcom usługi POB bez względu na to:

 • czy instalacja przyłączona jest do sieci przesyłowej czy dystrybucyjnej,
 • jaką mocą elektrownia dysponuje,
 • czy wyprodukowana energia jest sprzedawana na wolnym rynku, do odbiorców końcowych, czy do lokalnego sprzedawcy z urzędu.

 

Do naszej umowy przenieśliśmy zasady rozliczeń za niezbilansowanie, wynikające wprost z zasad obowiązujących przy rozliczeniach z Operatorem Systemu Przesyłowego – administratorem Rynku Bilansującego. Każdy wytwórca, dla którego pełnimy funkcję POB, może działać na hurtowym rynku energii tak jak inne podmioty funkcjonujące na tym rynku.

Podstawowe zasady współpracy w ramach usługi bilansowania handlowego:
PGB Dystrybucja zgłasza Operatorowi Systemu Przesyłowego umowy sprzedaży energii elektrycznej  pochodzącej z OZE oraz pośredniczy w rozliczeniu z Rynkiem Bilansującym różnic między planowanymi grafikami produkcji energii i rzeczywiście wyprodukowaną energią.

schemat pob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodzenie za świadczoną usługę bilansowania handlowego składa się z miesięcznego ryczałtu oraz opłaty uzależnionej od wielkości produkcji energii elektrycznej. Opłaty te skalkulowane zostały na poziomie umożliwiającym uzyskanie wymiernych korzyści finansowych dla każdej obsługiwanej przez nas instalacji.

Pozostałe nasze usługi skierowane do podmiotów aktywnych na rynku OZE:
•    prognozowanie produkcji energii z OZE,
•    współpraca w zakresie obrotu energią elektryczną,
•    współpraca w zakresie obrotu Gwarancjami pochodzenia energii (GoO),
•    pełnienie funkcji Operatora Rynku typu operator Handlowy (OH), Operator Handlowo-Techniczny (OHT).

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługą bilansowania handlowego, zapraszamy do kontaktu:

Bartłomiej Kosiński

bartlomiej.kosinski@pgbiogaz.pl
tel. 691 611 209, +48 22 548 49 25