Przetargi roztrzygnięte

PGB Energetyka 2 sp. z o.o.

17.11.2014

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Tończa, gminie Liw, o mocy 0,999 MW”

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały czynności związane z ww. postępowaniem przetargowym, ogłoszonym w dniu 17 października 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Dokonana została ocena ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Decyzją Komisji Przetargowej, w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez MDI S.A. W związku z powyższym Zamawiający PGB Energetyka 2 Sp. z o.o. udzieli Wykonawcy MDI S.A. wykonanie zamówienia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Tończa, gminie Liw o mocy 0,999 MW”.

(więcej…)

PGB Energetyka 3 sp. z o.o.

17.11.2014

 „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Krzywa, gminie Bielsk Podlaski, o mocy 0,999 MW”

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały czynności związane z ww. postępowaniem przetargowym, ogłoszonym w dniu 17 października 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Dokonana została ocena ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Decyzją Komisji Przetargowej, w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez MDI S.A. W związku z powyższym Zamawiający PGB Energetyka 3 Sp. z o.o. udzieli Wykonawcy MDI S.A. wykonanie zamówienia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Krzywa, gminie Bielsk Podlaski o mocy 0,999 MW”.

(więcej…)

PGB Energetyka 13 sp. z o.o.

26.11.2014

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Stary Kornin, gminie Dubicze Cerkiewne, o mocy 0,999 MW”

 Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały czynności związane z ww. postępowaniem przetargowym, ogłoszonym w dniu 17 października 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Dokonana została ocena ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Decyzją Komisji Przetargowej, w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez MDI S.A. W związku z powyższym Zamawiający PGB Energetyka 13 Sp. z o.o. udzieli Wykonawcy MDI S.A. wykonanie zamówienia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Stary Kornin, gminie Dubicze Cerkiewne o mocy 0,999 MW”.

(więcej…)

PGB Energetyka 4 sp. z o.o.

17.11.2014

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Dzierżki, gminie Poświętne, o mocy 0,999 MW”

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały czynności związane z ww. postępowaniem przetargowym, ogłoszonym w dniu 17 października 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Dokonana została ocena ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Decyzją Komisji Przetargowej, w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez MDI S.A. W związku z powyższym Zamawiający PGB Energetyka 4 Sp. z o.o. udzieli Wykonawcy MDI S.A. wykonanie zamówienia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Dzierżki, gminie Poświętne o mocy 0,999 MW”.

(więcej…)

PGB Energetyka 7 sp. z o.o.

17.11.2014

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Gorajec, gminie Cieszanów, o mocy 0,999 MW”

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały czynności związane z ww. postępowaniem przetargowym, ogłoszonym w dniu 17 października 2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego. Dokonana została ocena ofert i wybór najkorzystniejszej z nich. Decyzją Komisji Przetargowej, w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez MDI S.A. W związku z powyższym Zamawiający PGB Energetyka 7 Sp. z o.o. udzieli Wykonawcy MDI S.A. wykonanie zamówienia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Gorajec, gminie Cieszanów o mocy 0,999 MW”.

(więcej…)