Aktualności

Polacy opowiadają się za zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych

20 Paź 2015

Polacy opowiadają się za zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych. Tak wynika z sondażu TNS dla Greenpeace, przeprowadzonego w dniach 29 września – 08 października 2015 r. na grupie 1201 dorosłych mieszkańców Polski.

 

czy polacy chca energii z oze

 

 58% respondentów opowiedziało się za zwiększeniem udziału energii z OZE. Na odpowiedź „raczej tak” – wskazało 34% ankietowanych. Tylko 4% badanych jest przeciwnikami zwiększania udziału energetyki odnawialnej, przy czym tylko 1% wskazało na odpowiedź „zdecydowanie nie”.
69% ankietowanych jest zdania, że w najbliższej przyszłości powinna być rozwijana energetyka oparta na wietrze, wodzie, biomasie, promieniach słonecznych, biogazie czy geotermii. Duża część Polaków (38%) uważa także, że ważna jest oszczędność energii i efektywność energetyczna np. termomodernizacja budynków.

Źródło: REO http://www.reo.pl/greenpeace-polacy-chca-rozwoju-oze