Aktualności

PGB koncesjonowanym operatorem systemu dystrybucji OSD

30 Sie 2018

Jedna ze spółek z Polskiej Grupy Biogazowej, PGB Dystrybucja Sp. z o.o. jest koncesjonowanym dystrybutorem energii elektrycznej. Dzięki temu PGB może nie tylko sprzedawać energię elektryczną wytworzoną z biogazu, ale też świadczyć usługi dystrybucyjne.

Na rynku energii elektrycznej działają trzy rodzaje podmiotów: wytwórcy energii, sprzedawcy (nazywani też spółkami obrotu) oraz dystrybutorzy. Kupujemy energię elektryczną od sprzedawcy, płacąc w zależności od wielkości zużycia. Na rachunku wyodrębniona jest też opłata za jej dostarczenie, którą pobiera firma zajmująca się dystrybucją.

W przypadku wytwarzania i sprzedaży obecność na rynku wielu mniejszych podmiotów, które funkcjonują obok największych koncernów energetycznych, raczej nie budzi zdziwienia. Oprócz elektrowni węglowych generacją zajmują się chociażby małe elektrownie wodne, farmy wiatrowe czy też biogazownie. Sprzedawcy energii elektrycznej to również pokaźna grupa prywatnych spółek.

Jednak w przypadku usług dystrybucyjnych zwykło się sądzić, że każdy odbiorca przypisany jest do jednego z głównych OSD i że nie ma możliwości zmienić firmy, która energię elektryczną dostarczy, zapewni przyłącze oraz ciągłość i bezawaryjność dostaw. Poniekąd jest to prawda. Rynek zdominowany jest przez pięć spółek dystrybucyjnych. Upraszczając, można powiedzieć, że są to: Enea na zachodzie Polski, Energa na północy, PGE w centrum i na wschodzie, a Tauron na południu. Do tego dochodzi Innogy – warszawski dostawca energii.

Mało kto jednak wie, że w Polsce zarejestrowanych jest blisko 200 firm, które świadczą usługi dystrybucyjne. A uzyskać koncesję uprawniającą do działania jako operator systemu dystrybucyjnego (OSD) nie jest łatwo. Trzeba spełnić wiele wymagań określonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), a także tych zawartych w Ustawie Prawo Energetyczne oraz w rozporządzeniach.

Ponadto, działalność OSD podlega restrykcyjnej sprawozdawczości. Musi on okresowo przedkładać URE szczegółowe plany rozwoju sieci dystrybucyjnej. Nie może też swobodnie kształtować wysokości opłat za dystrybucję. Podlegają one corocznie zatwierdzeniu przez URE, który ustala stawki maksymalne.

Przed wydaniem koncesji Urząd Regulacji Energetyki dokładnie analizuje zdolność przedsiębiorcy do pełnienia roli operatora systemu dystrybucyjnego. Wymaga przedłożenia szczegółowej dokumentacji technicznej, jak i informacji o odpowiednich zasobach finansowych oraz organizacyjnych. Dystrybutor musi nawet wykazać się zatrudnieniem pracowników o niezbędnych kwalifikacjach.

Jedna ze spółek z Polskiej Grupy Biogazowej, PGB Dystrybucja Sp. z o.o., jest koncesjonowanym dystrybutorem energii elektrycznej od lipca 2017 roku. Dzięki temu może dostarczać energię elektryczną wytworzoną z biogazu bezpośrednio do odbiorców. Pozwala to należącym do PGB biogazowniom sprzedawać taniej nie tylko samą energię, ale też konkurować cenowo, oferując usługę dystrybucji.

Korzystanie z usług lokalnego dystrybutora jest atrakcyjne ze względu na większą elastyczność. Państwowi OSD, a właściwie każdy dystrybutor, który obsługuje więcej niż 100 odbiorców energii, muszą co 3 lata przedkładać URE szczegółowe plany rozbudowy sieci obejmujące okres kolejnych 5 lat. To utrudnia im szybkie reagowanie na potrzeby odbiorców, dotyczącej zwiększenia przepustowości sieci.

Przedsiębiorcy, którzy odnieśli rynkowy sukces i którzy potrzebują dodatkowych dostaw energii elektrycznej, aby rozwijać produkcję, nie mogą tak długo czekać. Lokalny dystrybutor energii jest dla nich idealną alternatywą. A biogazownia, ze względu na możliwość sterowania procesem produkcji biogazu może zapewnić całodobową ciągłość dostaw.

Co więcej – jest to źródło energii odnawialnej, a jej odbiorca może skorzystać wizerunkowo jako firma, która działa z troską o środowisko naturalne i przyczynia się do przeciwdziałania zmianie klimatu.