Kontakt

PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

tel.: + 48 22 548 49 00

fax.: + 48 22 548 49 04

e-mail: dystrybucja@pgbiogaz.pl


DANE REJESTROWE:

Nr KRS 0000513626,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

REGON: 147309189

NIP: 521-36-74-630