Aktualności

10.10.2017 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

13.07.2017 – Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dokument opublikowany w zakładce IRiESD)

13.07.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT)

12.07.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję udzielającą Spółce PGB Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miejscowości Gorajec elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)