Aktualności

10.07.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2018 r

15.05.2018 – Opublikowanie Opublikowanie informacji sporządzonej zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami).

10.04.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2018 r

31.01.2018  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (nr DRE.WOSE.4111.2.18.15.2017.2018.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (nr Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

31.01.2018  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję uzupełniającą wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.15.12.2017.2018.BT)

10.01.2018 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

23.10.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję uzupełniającą wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.15.7.2017.BT)

20.10.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (nr DRE.WOSE.4111.2.18.10.2017.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (nr Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

10.10.2017 – Opublikowanie informacji kwartalnej sporządzonej na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

13.07.2017 – Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dokument opublikowany w zakładce IRiESD)

13.07.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja znak: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT)

12.07.2017  –  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję udzielającą Spółce PGB Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miejscowości Gorajec elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)