Współpraca z wytwórcami OZE

 

Współpraca z wytwórcami OZE

Proponujemy wytwórcom energii odnawialnej OZE, skorzystanie z oferty Polskiej Grupy Biogazowej w zakresie:

 • obrotu energią,
 • obrotu gwarancjami pochodzenia,
 • usługi operatora rynku: Operator Handlowy (OH) i Operator Handlowo – Techniczny (OHT),
 • usługi pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB),
 • prognozowania produkcji energii elektrycznej farm wiatrowych.

 

 

 

Usługa bilansowania handlowego – pełnienie funkcji POB (Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe)

Zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym oraz regulacjami Rynku Bilansującego w Polsce, każdy podmiot działający na hurtowym rynku energii elektrycznej zobowiązany jest zapewnić zbilansowanie handlowe swoich dostaw energii elektrycznej. Funkcję tę każdy uczestnik rynku może pełnić sam lub powierzyć jej pełnienie innemu, aktywnemu Uczestnikowi Rynku Bilansującego, specjalizującemu się w prowadzeniu takiej działalności.

Nasza oferta w tym zakresie kierowana jest do wytwórców energii z OZE, a także do sprzedawców i odbiorców końcowych energii elektrycznej, którzy z różnych względów nie chcą samodzielnie zajmować się bilansowaniem handlowym. W ramach świadczonej usługi, PGB zgłasza Operatorowi Systemu Przesyłowego do realizacji umowy sprzedaży energii oraz pośredniczy w rozliczeniu niezbilansowania od planowanych grafików dostaw energii z Rynkiem Bilansującym.

Podpisując z nami umowę na świadczenie usług bilansowania handlowego, nasz Klient:

 • nie musi posiadać kosztownego, specjalistycznego systemu informatycznego WIRE,
 • może ograniczyć koszty związane z obsługą operatorską i informatyczną zaawansowanych systemów informatycznych rynku energii,
 • nie musi wnosić wymaganego przez OSP na Rynku Bilansującym zabezpieczenia, w wysokości minimum 500 tys. zł,
 • otrzyma dostęp do systemu informatycznego, realizującego rozliczenia z POB,
 • ma dostęp w jednym miejscu do danych pomiarowych związanych ze swoją produkcją, zużyciem oraz zużyciem swoich odbiorców zlokalizowanych w całej Polsce,
 • może liczyć na codzienne wsparcie i konsultacje naszych doświadczonych operatorów i opiekunów Klienta.

 

eco light bulb concept

Usługa pełnienia funkcji Operatora Rynku typu Operator Handlowy (OH) oraz Operator Handlowo-Techniczny (OHT)

Usługę OH i OHT kierujemy do wszystkich Uczestników Rynku Bilansującego w Polsce, zobowiązanych do administrowania i zarządzania swoimi Jednostkami Grafikowymi w ramach Rynku Bilansującego. Posiadamy autorski, nowoczesny, stale monitorowany, wysokowydajny i stabilnie działający system informatyczny WIRE/UR, połączony z systemem centralnym WIRE Operatora Systemu Przesyłowego z wykorzystaniem dedykowanego łącza oraz dodatkowo, na wypadek awarii systemu głównego, dostęp do systemu WIRE/RP. Jest to gwarancja, że zgłoszenia przez nas wysyłane, zawsze dojdą na czas do OSP. Posiadamy doświadczony zespół operatorów, dlatego powierzenie nam pełnienia funkcji OH/OHT jest pewne i bezpieczne dla każdego Uczestnika Rynku Bilansującego.

Dzięki skorzystaniu z naszej usługi Klient:

 • nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem, instalacją i późniejszą eksploatacją systemu informatycznego WIRE,
 • zatrudniać wykwalifikowanych operatorów, pracujących 365 dni w roku, przygotowujących i przesyłających do OSP grafiki dostaw energii elektrycznej,
 • ma stały dostęp do wszelkich raportów rozliczeniowych pochodzących z Rynku Bilansującego oraz do swoich zgłoszeń z dowolnego miejsca na świecie,
 • może przygotować swoje zgłoszenia z wyprzedzeniem czasowym i mieć pewność, że w odpowiednim momencie dokumenty zostaną przekazane do OSP.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: 22 548 49 29
 • wypełniając poniższy formularz