TECHNOLOGIA

Wysoko wykwalifikowany
zespół inżynierów

Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji projektów
biogazowych doprowadziły nas do opracowania kompleksowych
rozwiązań biogazowych opartych na własnej, unikalnej technologii
wytwarzania biogazu. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół
inżynierów opracował szeroką gamę inteligentnych systemów
zarządzania biogazowniami, które gwarantują maksymalną
wydajność przy niskich kosztach produkcji.

Unikatowa technologia

Projekt techniczny optymalizujący nakłady inwestycyjne
Łatwe i szybkie w budowie moduły kontenerowe
Niska awaryjność prefabrykowanych komponentów

Inteligentne systemy i oprogramowanie

Systemy zdalnego monitorowania, kontroli oraz zarządzania
System dozowania substratów wspomagany sztuczną inteligencją
System prognozowania produkcji biogazu, energii elektrycznej i ciepła

Energia z bioodpadów

Odpowiedzialna produkcja energii oraz gospodarka odpadowa
Możliwość zastosowania bioodpadów jako substratu
Znaczące obniżenie kosztów produkcji

Dedykowany zespół serwisowy

Maksymalizacja wydajności i efektywności produkcji energii
Całodobowy nadzór i obsługa
System centralnego sterowania i zarządzania

JAK DZIAŁA BIOGAZOWNIA?