Sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej

Nasza oferta sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej obejmującą zaopatrzenie w energię cieplną niskoparametrową (maksymalna temperatura wody grzewczej ok. 90-95oC) kierujemy do odbiorców znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszych elektrowni. Ciepło może zostać wykorzystane zarówno zamiennie w stosunku do istniejącego źródła ciepła, jak i wspomagająco. Warunki dostawy, sposób rozliczenia i ceny energii ustalane są indywidualnie. Na cenę energii wpływ może mieć np. stopień partycypacji w kosztach inwestycyjnych jakie ponosi każda ze stron.

Odbiorcy energii cieplnej:

 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady produkcji rolnej,
 • zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • gospodarstwa hodowlane (obór, chlewni, ferm kurzych) itp.
 • właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej (szkoły, urzędy itp.),
 • lokalne ciepłownie,
 • jednostki samorządu zainteresowane budową sieci ciepłowniczych niskoparametrowych na swoim terenie.

 

Warianty rozliczenia dostarczanej energii cieplnej:

 • w oparciu o licznik energii cieplnej (ciepłomierz).

 

Możliwości wykorzystania energii cieplnej:

 • całoroczne i okresowe procesy technologiczne wymagające ciepła niskoparametrowego (procesy produkcyjne, suszenie płodów rolnych – ziarna siewnego, ogrzewanie basenów hodowlanych, szklarni etc.),
 • wytwarzanie ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie budynków, hal produkcyjnych, budynków inwentarskich itp. w sezonie grzewczym i poza nim,
 • wytwarzanie chłodu np. do celów technologicznych lub klimatyzacji komfortu (dzięki zastosowaniu absorpcyjnych urządzeń chłodniczych).

  Zalety zaopatrzenia w energię cieplną z systemu ciepłowniczego biogazowni:

  • niewielka ingerencja w układ kotłowni Inwestora – zazwyczaj montaż dodatkowego wymiennika ciepła nie wymaga dużo miejsca, ani dużych nakładów inwestycyjnych, zaś samo rozwiązanie techniczne można dostosować do różnych układów kotłowni (węglowych, gazowych, biomasowych itp.),
  • bezobsługowość i wygoda – ciepło systemowe w przeciwieństwie do kotłów (w szczególności na paliwo stałe) nie wymaga uciążliwej obsługi (uzupełniania paliwa, rozpalania, czyszczenia etc.),
  • bezpieczeństwo i pewność dostaw – biogazownie są pewnym i stabilnym źródłem energii zarówno elektrycznej jak cieplnej, są niezależne od pogody, pracują przez cały rok. Dodatkowo, przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie wymaga likwidowania dotychczasowego źródła ciepła – wręcz przeciwnie, Inwestor w każdej chwili może się odłączyć od sieci i wrócić do poprzedniego źródła ciepła,
  • czystsze powietrze – kotły, w szczególności starszego typu są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń związanych z niezupełnym (tlenek węgla – „czad”) bądź niecałkowitym spalaniem (pył, gryzący dym, nieprzyjemne zapachy) oraz toksycznymi substancji powstających w procesach spalania. Zmiana zaopatrzenia w ciepło na sieć ciepłowniczą eliminuje konieczność spalania paliwa u odbiorcy. Biogaz spalany w agregacie kogeneracyjnym biogazowni jest paliwem czystym, a produkcja energii cieplnej uznawana za nieemisyjną.

   

  Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem energii cieplnej, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 22 548 48 29
  • wypełniając poniższy formularz