Odbiór biomasy

Elektrociepłownia na biogaz rolniczy jest instalacją, w której w procesie kogeneracji produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Paliwem, z którego powstają ww. media jest biogaz rolniczy wytwarzany w procesie fermentacji beztlenowej z substratów rolniczych, produktów ubocznych z rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego.

Oferujemy Państwu podjęcie współpracy w zakresie odbioru wymienionych poniżej  substratów  w szczególności  zagospodarowania produktów ubocznych, odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego (wytłoki, wysłodki, pulpy, wywary) w tym także uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 oraz kategorii 3.

Posiadamy zezwolenia na poniższe grupy odpadów oraz pozwolenie lekarza weterynarii na materiały kat. 2 i kat. 3 w wyznaczonych zakresach:

 • odpady z przemysłu cukrowniczego;
 • odpady z przemysłu mleczarskiego;
 • odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego;
 • odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (np. wywar gorzelniany);
 • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa;
 • odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady; pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy;
 • tłuszcze z separatorów;
 • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (między innymi obornik, pomiot kurzy, serwatka odpadowa, gnojowica, mierzwa- treść przewodu pokarmowego);
 • osady technologiczne z przemysłu rolno-spożywczego oraz osady tłuszczowe;
 • odpady białkowe, tłuszczowe oraz oleje roślinne;
 • popłuczyny oraz osady z przetwórstwa produktów roślinnych.

Zachowując rolniczy charakter naszych instalacji i współpracę z lokalną społecznością, oferujemy również skup biomasy pochodzącej z upraw celowych w tym m.in.: zielonki i kiszonki z kukurydzy, sorgo, żyta i wielu odmian traw.

Oferujemy atrakcyjne warunki i dogodne formy współpracy oparte o umowy kontraktacji.

Zachęcamy do współpracy.