Zarząd


 

 

Jan Pajek – p.o. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. 

Absolwent WAT Wydział Elektromechaniczny, UW Wydział Prawa i Administracji, Głównej Szkoły Handlowej Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Politechniki Warszawskiej Zarządzanie
w Budownictwie.

  • posiada wieloletnie doświadczenie w zarządach spółek i radach nadzorczych,
  • posiada umiejętność zarządzania dużymi zespołami ludzkimi,
  • posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania w administracji i budownictwie.

 

Z grupą PGB S.A. związany od 2016r. jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. odpowiedzialny
za eksploatację i realizację inwestycji.Bogumiła Igielska – Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej, w szczególności energetyki wiatrowej.

  • posiada bogatą wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego oraz zasad funkcjonowania polskiego rynku energetycznego,
  • uczestniczyła w realizacji największych projektów wiatrowych w Polsce.

 

Z grupą PGB S.A. związana od 2016r. jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A. odpowiedzialna
za rozwój projektów inwestycyjnych. zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjna

Wiesław Rybaczewski – Wiceprezes Zarządu PGB Inwestycje sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Bankowości Warszawskiego Instytutu Bankowości. Z grupą MCX jest związany od 2006 r. pełniąc funkcję zarządcze.

  • inicjator badań związanych z pracą biogazowni rolniczych prowadzonych z uczelniami oraz instytutami naukowymi,
  • posiada wieloletnie doświadczenie w zarządach oraz radach nadzorczych m. in. MCX Systems sp. z o.o., Centromor S.A., Trans-Leasing S.A., Polcard S.A, Bank Pocztowy S.A.

 

Od 2009 r. w Polskiej Grupie Biogazowej jest odpowiedzialny za relacje z partnerami strategicznymi oraz relacje z lokalnymi społecznościami. 

Jan Popczyk

 

Jan Popczyk – Wiceprezes Zarządu PGB Innowacje sp. z o.o.

Naukowo związany z Politechniką Śląską, na której uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1987r. profesora tytularnego.
Był przewodniczącym organizacji CENTREL oraz dyrektorem wykonawczym UNIPEDE. Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów. Współtworzył i realizował (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki.  

  • członek organizacji międzynarodowych, tj.: Komitet Energetyczny w Komitecie Gospodarczym Europy ONZ – Genewa, WEC – Londyn, CIGRE – Paryż,
  • współtworzył i realizował (na stanowisku prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki.

 

Od stycznia 2015 r. na stanowisku Wiceprezesem PGB Innowacje jest odpowiedzialny za budowę centrum zarządzania operacyjnego.