Spółki w Grupie


rgb_png

PGB Dystrybucja sp. z o.o. odpowiedzialna jest za zarządzanie sprzedażą czystej energii elektrycznej produkowanej w naszych instalacjach, obrót energią elektryczną, świadczenie usług energetycznych, takich jak: prognozowanie produkcji,  bilansowanie handlowe, usługi OH/OHT/OP dla podmiotów z Grupy PGB oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka odpowiedzialna jest również za budowę i eksploatację sieci elektroenergetycznych umożliwiających dystrybucję energii do odbiorców zasilanych z biogazowni.

PGB Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
NIP: 521-36-74-630


rgb_psd

PGB Innowacje sp. z o.o. odpowiedzialna jest za przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii przy instalacjach biogazowych i elektrowniach rozproszonych, zwiększających efektywność działania instalacji budowanych i eksploatowanych przez Grupę PGB.

PGB Innowacje sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
NIP: 521-36-45-864


rgb_png

PGB Inwestycje sp. z o.o. odpowiedzialna jest za pełne przygotowanie lokalizacji pod budowę inwestycji biogazowych oraz elektrowni rozproszonych pod kątem ich pozyskania, zakupu gruntu, przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej, technicznej, i przetargowej, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń potrzebnych do realizacji inwestycji w Grupie.

PGB Inwestycje sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
NIP: 521-35-59-099


rgb_png

PGB Serwis sp. z o.o. odpowiedzialna jest za koordynację budowy i eksploatację biogazowni. Do kluczowych zadań realizowanych przez spółkę należą: nadzór nad budową, optymalizacja kosztowa, serwis powstałych instalacji pod kątem: monitorowania procesów technologicznych, wykonywania serwisów pogwarancyjnych urządzeń, monitorowanie pracy układów CHP, kontroli produkcji biogazu i masy pofermentacyjnej oraz kontraktacji substratów do biogazowni.

PGB Serwis sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
NIP: 521-36-35-707