Aktualności

Wizyta Europarlamentarzystów w biogazowni w Tończy

Listopad 6, 2017

W dniu 19 września 2017 r. wizytę w biogazowni PGB w Tończy złożyli Posłowie Parlamentu Europejskiego reprezentujący Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. W trakcie wizyty Goście zostali oprowadzeni po terenie biogazowni, gdzie szczegółowo przedstawiono im zasady funkcjonowania instalacji. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów odnośnie kondycji rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności... View Article

Nasze pierwsze biogazownie

Październik 2, 2015

Zakończyliśmy budowę pierwszych elektrociepłowni na biogaz rolniczy, zlokalizowanych w Darskowie i Złocieńcu. Podczas spotkania, które miało miejsce 24 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, podsumowaliśmy nasze działania na terenie powiatu związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz przedstawiliśmy propozycje wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanych w naszych biogazowniach.