Aktualności

PGB koncesjonowanym operatorem systemu dystrybucji OSD

Sierpień 30, 2018

Jedna ze spółek z Polskiej Grupy Biogazowej, PGB Dystrybucja Sp. z o.o. jest koncesjonowanym dystrybutorem energii elektrycznej. Dzięki temu PGB może nie tylko sprzedawać energię elektryczną wytworzoną z biogazu, ale też świadczyć usługi dystrybucyjne. Na rynku energii elektrycznej działają trzy rodzaje podmiotów: wytwórcy energii, sprzedawcy (nazywani też spółkami obrotu) oraz dystrybutorzy. Kupujemy energię elektryczną od sprzedawcy, płacąc w zależności od... View Article

Połączenie fotowoltaiki z biogazownią rolniczą

Lipiec 20, 2018

Polska Grupa Biogazowa (PGB) uruchomi dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,4 MW, w gminie Liw, powiat węgrowski. Jedna z nich powstanie na terenie biogazowni rolniczej w Tończy. Druga w miejscowości Zawady, gdzie PGB planuje budowę kolejnej biogazowni. Inwestycja w fotowoltaikę zostanie zrealizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 1,85 mln zł. 20 lipca 2018 roku zostały zawarte dwie... View Article

Wizyta Europarlamentarzystów w biogazowni w Tończy

Listopad 6, 2017

W dniu 19 września 2017 r. wizytę w biogazowni PGB w Tończy złożyli Posłowie Parlamentu Europejskiego reprezentujący Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. W trakcie wizyty Goście zostali oprowadzeni po terenie biogazowni, gdzie szczegółowo przedstawiono im zasady funkcjonowania instalacji. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów odnośnie kondycji rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności... View Article