Kontakt

POLSKA GRUPA BIOGAZOWA S.A.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

tel.: + 48 22 548 49 00

fax.: + 48 22 548 49 04

e-mail: biuro@pgbiogaz.pl


 

DANE REJESTROWE:

Nr KRS 0000479209,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

REGON: 146892650

NIP: 521-36-56-247

Wysokość kapitału zakładowego: 40 000 000,00 zł

SPRZEDAŻ ENERGII

tel.: + 48 22 548 48 29

e-mail: biuro@pgbiogaz.pl

SKUP / SPRZEDAŻ SUBSTRATÓW

tel.: + 48 22 548 49 23

e-mail: biuro@pgbiogaz.pl