Złocieniec

Biogazownia Złocieniec zbudowana w 2015 r., działa w oparciu o biogaz wytworzony w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego. Wytwarzany biogaz wykorzystywany jest  do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Elektrociepłownia na biogaz zlokalizowana jest na terenie przemysłowym miasta Złocieniec, w województwie zachodniopomorskim. Parametry powstającego ciepła dają szerokie możliwości jego wykorzystania oraz przesyłania do okolicznych odbiorców.
Na terenie gminy Złocieniec znajduje się wiele terenów zielonych, pól uprawnych, z których zielonki mogą być wykorzystane w procesie technologicznym instalacji. Bliskie sąsiedztwo elektrociepłowni na biogaz umożliwia okolicznym mieszkańcom nawiązanie współpracy na różnych płaszczyznach, korzystając z dogodnych, sprawdzonych i ekologicznych rozwiązań przetwarzania produktów rolnych.

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • jednostka kogeneracyjna oparta o silnik spalinowy GE Jenbacher, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1058 kW,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe,
  • planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok,
  • planowana, roczna produkcja energii cieplnej 30 851 GJ/rok.
     

Przy elektrowni zainstalowana została suszarnia taśmowa, w której surowiec będzie suszony czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

 

Lokalizacja

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: drawski

Gmina: Złocieniec

 O gminie Złocieniec: http://www.zlocieniec.pl/

 

Inwestycja realizowana przez:

PGB Development sp. z o.o.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

NIP: 521-34-80-765

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowościach Darskowo i Złocieniec, gminie Złocieniec o mocy 0,999 MW każda”.

   NFOS Development