Tończa

Budowa biogazowni Tończa została ukończona w 2015 r. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Tończa, znajdującej się we wschodniej części województwa mazowieckiego, powiecie węgrowskim, w gminie Liw. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego (kiszonki roślin energetycznych, kukurydzy, trawy oraz odchodów zwierzęcych) produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
W sąsiedztwie elektrowni znajduje się kilkaset hektarów gruntów rolnych, przeznaczonych głównie do uprawy zbóż i kukurydzy. Stanowi to potencjał w pozyskaniu substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej.

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe,
  • planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok,
  • planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.
     

Przy elektrowni zainstalowana zostanie suszarnia taśmowa, w której surowiec suszony będzie czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

Lokalizacja

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Gmina: Liw

Miejscowość: Tończa

 

Inwestycja realizowana przez:

PGB Energetyka 2 sp. z o.o.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

NIP: 521-36-50-641

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Tończa, gminie Liw o mocy 0,999 MW”.

NFOS Energetyka 2