Gorajec

Budowa biogazowni Gorajec została ukończona w 2015 r. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Gorajec, gminie Cieszanów, na terenie rolnego powiatu Lubaczów, przy granicy województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowe technologie oraz pojawiające się rozwiązania, zapewniają wysoką wydajność instalacji biogazowej, dając znakomite warunki do stworzenia lokalnego systemu energetycznego. Rozproszone źródła energii gwarantują lokalne bezpieczeństwo energetyczne dla regionu.
W sąsiedztwie elektrowni znajdują się grunty rolne, przeznaczone głównie do uprawy kukurydzy. Stanowi to potencjał w pozyskaniu substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej.

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe,
  • planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok,
  • planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.
     

Przy elektrowni zainstalowana zostanie suszarnia taśmowa, w której surowiec suszony będzie czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

 

Lokalizacja

Województwo: podkarpackie

Powiat: lubaczowski

Gmina: Cieszanów

Miejscowość: Gorajec

 

Inwestycja realizowana przez:

PGB Energetyka 7 sp. z o.o.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

NIP: 521-36-51-422

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Gorajec, gminie Cieszanów o mocy 0,999 MW”.

NFOS Energetyka 7