Dzierżki

Budowa biogazowni Dzierżki została ukończona w 2015 r. Instalacja znajduje się w pobliżu miejscowości Dzierżki, gminie Poświętne, w województwie podlaskim. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Planowana jest produkcja biogazu z lokalnych substratów, a przede wszystkim gnojowicy świńskiej, która w procesie ciągłej fermentacji będzie systematycznie utylizowana, gwarantując okolicznym mieszkańcom większy komfort życia. Biogazownia wpływa bezpośrednio na ożywienie gospodarki rolnej regionu. Ponadto, masa pofermentacyjna, pochodząca z przefermentowanej gnojowicy, może być stosowana jako nawóz charakteryzujący się wysoką zawartością składników odżywczych NPK oraz zredukowaną ilością gazów złowonnych.

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe,
  • planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok,
  • planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.
     

Przy elektrowni zainstalowana zostanie suszarnia taśmowa, w której surowiec suszony będzie czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

Lokalizacja

Województwo: podlaskie

Powiat: białostocki

Gmina: Poświętne

Miejscowość: Dzierżki

 

Inwestycja realizowana przez:

PGB Energetyka 4 sp. z o.o.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

NIP: 521-36-50-658

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Dzierżki, gminie Poświętne o mocy 0,999 MW”.

NFOS Energetyka 4