CO NOWEGO?

Biogazownia w każdej gminie! Energetyczno-ekologiczny pomysł dla nowych samorządów.

Co się dzieje z odpadami organicznymi w naszej gminie, w naszym mieście? Czy jest szansa by trafiły do biogazowni, gdzie wytwarza się z nich ciepło lub prąd? Warto o to pytać nowo wybranych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Biogazownia rolnicza to lokalne źródło zielonej energii, które pozwala wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. To, co dla jednych jest odpadem, dla innych jest surowcem, z którego w procesie fermentacji beztlenowej można wyprodukować biogaz. A ten staje się paliwem do generacji prądu i ciepła.

Biogaz wytwarza się z zielonek, głównie z kukurydzy i traw, które są kontraktowane bezpośrednio u lokalnych rolników. W biogazowni rolniczej przetwarzane są również produkty uboczne z sektora rolno-spożywczego oraz odpady z produkcji zwierzęcej, jak gnojowica czy obornik. Biogazownia o mocy zainstalowanej jednego megawata zużywa nawet 100 ton surowca (nazywanego substratem) dziennie.

Zakłady produkcyjno-usługowe zlokalizowane w pobliżu biogazowni mogą zwiększać swoją konkurencyjność poprzez możliwość skorzystania z tańszego prądu i ciepła. Biogazownia może stać się zalążkiem lokalnego klastra energetyczno-usługowego nawet w niewielkiej gminie rolniczej. Warto zaproponować ten pomysł do realizacji przez samorządy w ciągu nadchodzącej 5-letniej kadencji.