Badania i rozwój

Aktualnie realizujemy projekt nr POIR.02.01.00-00-0330/16 pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe do opracowania systemu zarządzania wirtualnym magazynem biogazu dla bilansowania mocy KSE” w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.
Założeniem budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego jest opracowanie systemu zarządzania wirtualnym magazynem biogazu w celu bilansowania mocy szczytowej i integracji odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym. Badania zostaną przeprowadzone na rzeczywistym obiekcie – pojedynczej elektrowni biogazowej (elektrownia podstawowa) rozbudowanej o dodatkowy agregat przeznaczony do pracy szczytowej wykorzystujący rezerwy biogazu z instalacji podstawowej. Rozwój projektu pozwoli  na eksperymentalne zbadanie działania źródeł wytwórczych zintegrowanych z magazynami biogazu na potrzeby budowy mocy rezerwowych lub bieżącego bilansowania szczytowego zapotrzebowania na moc oraz wypracowanie finalnego systemu zarządzania tymi jednostkami.