Kim jesteśmy?

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej (PGB) została zapoczątkowana w roku 2007 z inicjatywy osób posiadających wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej. Dzięki szerokiej wiedzy w obszarze inwestycji proekologicznych, znajomości zagadnień prawnych, realiów polskiego rynku OZE oraz zaangażowaniu zespołu, realizacja projektów zmierzających do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł odbywa się na najwyższym poziomie.

LICZBY MÓWIĄ

40

Inwestycje w realizacji

11

Lat doświadczenia

7

Własnych źródeł wytwórczych

CO NOWEGO?

PGB zdobywa 70% puli w aukcji na nowe projekty OZE

Polska Grupa Biogazowa wygrała aukcję na nowe źródła energii odnawialnej przeprowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Będzie realizować blisko 20 projektów, na które zostanie przeznaczone prawie 70% środków udostępnionych w aukcyjnej puli.

Biogazownia w każdej gminie!

Energetyczno-ekologiczny pomysł dla nowych samorządów.
Co się dzieje z odpadami organicznymi w naszej gminie, w naszym mieście? Czy jest szansa by trafiły do biogazowni, gdzie wytwarza się z nich ciepło lub prąd? Warto o to pytać nowo wybranych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów.

RYNEK OZE

PARTNERZY

Galeria